Pravno sporočilo

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE TRGOVINE ZOO AJKA
Splošni pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti lastnika spletne strani ter njegovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin ter funkcionalnosti na naslovu http://trgovina.zoo-ajka.si, kjer se uporabniki nahajajo. Nataša Živko s.p. (v nadaljevanju lastnica spletne strani) naproša uporabnike spletne strani http://trgovina.zoo-ajka.si , da si splošne pogoje uporabe pozorno preberejo. Z vstopom v http://trgovina.zoo-ajka.si uporabniki potrjujejo, da so s pogoji seznanjeni, z njimi soglašajo in jih njihove določbe zavezujejo. Splošni pogoji uporabe objavljeni na spletni strani http://trgovina.zoo-ajka.si veljajo za celotno spletno stran http://trgovina.zoo-ajka.si. Lastnica spletne strani si bo prizadevala, da bo spletna stran delovala nemoteno in da bo v primeru nedelovanja oz. izpada le-ta začela delovati v najkrajšem možnem času. Lastnica strani ne odgovarja za nedelovanje, če je le-ta posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti. Lastnica strani si bo prizadevala, da bodo podatki objavljeni na spletni strani http://trgovina.zoo-ajka.si točni. Lastnica strani ne prevzema odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, dopolnjuje in posodablja funkcionalnost in vsebine na spletnem mestu.

Lastnica strani lahko pogoje uporabe spreminja. Spremembe začnejo veljati in so za uporabnike zavezujoči z naslednjim dnem po objavi na spletni strani http://trgovina.zoo-ajka.si. Lastnica se bo potrudila obvestiti vse uporabnike o spremembi splošnih pogojev.

OMEJITEV OSEBNE IN NEKOMERCIALNE UPORABE
Uporabniki lahko uporabljajo spletno stran http://trgovina.zoo-ajka.si le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletne strani http://trgovina.zoo-ajka.si, razen v primeru pisnega dovoljenja lastnice spletne trgovine.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti lastnico spletne strani http://trgovina.zoo-ajka.si. Lastnica spletne strani ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe njegovega računa in gesla. Uporabnik se zaveže, da bo spletno stran http://trgovina.zoo-ajka.si uporabljal v skladu s temi pogoji uporabe, zagotavljal tajnost gesla ter upošteval pravila in obvestila objavljena na spletnem mestu.

NEZAKONITA ALI PREPOVEDANA UPORABA
Uporabnik ne sme poizkušati pridobiti si nepooblaščenega dostopa do spletne strani http://trgovina.zoo-ajka.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o katerem koli drugem uporabniku.

PRAVICA DO UPORABE POVRATNIH INFORMACIJ IN PREDLOGOV
Lastnica strani spodbuja posredovanje povratnih informacij in predlogov o storitvah in vsebinah spletne strani http://trgovina.zoo-ajka.si, saj to omogoča redne izboljšave storitev, namenjene uporabnikom, vendar se ima pravico odločiti ali bo posredovane informacije in predloge upoštevala ali ne.

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV
Ob odprtju uporabniškega računa v spletni trgovini http://trgovina.zoo-ajka.si se od uporabnika zahtevajo določeni podatki, ki bodo shranjeni v njegovem uporabniškem računu, prav tako pa ta lahko vsebuje tudi podatke, katerih vnos ni obvezen in jih uporabnik vnese če to sam želi. Svoje podatke lahko ureja in spreminja s prijavo. Spletna trgovina Zoo Ajka v podatkovno zbirko začasno beleži obstoječe vpise z namenom izboljšanja učinkovitosti in zanesljivosti delovanja. V trenutku odjave iz sistema enotne prijave ali po poteku veljavnosti uporabniške seje se ta podatek izbriše iz zbirke podatkov. Lastnica strani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zagotavlja, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljala za delovanje in vzdrževanje njihovega računa in omogočanje storitev spletne trgovine http://trgovina.zoo-ajka.si.

UPORABA PIŠKOTKOV
Piškotek je niz znakov, ki ga spletni brskalnik uporabnika lahko trajno shrani na njihovem računalniku. Vanj se shranjujejo vsi podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletna trgovina http://trgovina.zoo-ajka.si uporabi piškotke vsakič, ko ga obiščejo tako, da shranijo njihov edinstveni identifikator, čas vpisa in druge nujne podatke, ki niso osebne narave, v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na njihovem računalniku. Piškotek omogoča premikanje po spletni trgovini Zoo Ajka, ne da bi se uporabnikom bilo treba ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z uporabo nastavitev v spletnem brskalniku lahko uporabniki dovolijo ali preprečijo prejemanje piškotkov. Če uporabniki ne želijo prejemati piškotkov, ne bodo mogli uporabljati vseh storitev, ki jih spletna trgovina http://trgovina.zoo-ajka.si nudi.

AVTORSKE PRAVICE
Objavljene vsebine so last podjetja Zoo Ajka Nataša Živko s.p.. Med avtorska dela sodijo predvsem grafični elementi, slike, besedila, članki, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno.
Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja Zoo Ajka Nataša Živko s.p. je prepovedano.
Uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje podjetju Zoo Ajka ter vsem ostalim uporabnikom ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij spletne trgovine ter e-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje in ocenjevanje.


Nadaljuj
Proizvajalci
Hitro iskanje
 
Išči s ključnimi besedami.
Napredno iskanje
0 artiklov
POSTELJA KOST 70cm
POSTELJA KOST 70cm
45.88€
36.70€ (20% prihranek)
petmanbarf